Azpikontzeptua Diskriminatzaile Deskripzioa Partida Zenbatekoa
3 FINANTZA GASTUAK 69.801.963
32 EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK 11.704.711
321 OBLIGAZIO ETA BONUENA 11.704.711
32100 OBLIGAZIO ETA BONUENA 11.704.711
32100 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 11.704.711
33 EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK 2.600.000
332 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA 1.450.000
33200 EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA 1.450.000
33200 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 1.450.000
335 FINANTZA ERAKUNDEENAK 1.150.000
33599 BESTE MAILEGU BATZUENAK 1.150.000
33599 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 1.150.000
34 EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK 51.720.412
345 FINANTZA ERAKUNDEENAK 45.540.716
34500 FINANTZA ERAKUNDEENAK 45.540.716
34500 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 45.540.716
346 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK 6.179.696
34600 KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK 6.179.696
34600 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 6.179.696
35 KOMISIOAK 900
352 JASO DIREN ZERBITZUENGATIK 900
35204 ORDAINKETA AGENTZIA 900
35204 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 900
36 BESTELAKO FINANTZA GASTUAK 3.775.940
362 FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK 3.000
36200 FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK 3.000
36200 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 3.000
369 BESTE FINANTZA GASTU BATZUK 3.772.940
36902 ERAGIKETA ERATORRIAK 3.772.940
36902 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 3.772.940
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA 158.014.687
92 EPE LUZERA JAULKITAKO ZORRAREN AMORTIZAZIOA 30.050.605
921 OBLIGAZIO ETA BONUENA 30.050.605
92100 OBLIGAZIO ETA BONUENA 30.050.605
92100 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 30.050.605
94 EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA 127.964.082
945 FINANTZA ERAKUNDEENAK 121.814.947
94500 FINANTZA ERAKUNDEENAK 121.814.947
94500 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 121.814.947
946 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK 6.149.135
94600 KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK 6.149.135
94600 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 6.149.135
AURREKONTUA GUZTIRA 227.816.650