saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

PARTIDAK XEHEKATUTA

Taula Excel formatuan deskargatu

PARTIDAK XEHEKATUTA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 ZUZENEKO ZERGAK 3.452.321.834
11 ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.274.098.756
111 PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.567.015.790
11101 P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK 2.656.890.660
1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK 2.457.954.150
1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK 110.071.470
1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK 48.471.840
1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK 18.176.940
1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA 22.216.260
11102 P.F.E.Z.: KONTURA ETA ZATIKAKO ORDAINKETAK 66.648.780
1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK 66.648.780
11103 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAZKO KUOTA -156.523.650
1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA -156.523.650
112 SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 757.574.466
11201 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA 580.854.216
1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA 580.854.216
11202 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK 176.720.250
1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK 110.071.470
1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK 48.471.840
1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK 18.176.940
113 EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA -50.491.500
11303 EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA -50.491.500
1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA -50.491.500
12 KAPITALAREN GAINEKO ZERGA 141.376.200
121 DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 72.707.760
12101 IRABAZIZKO ESKUALDAKETEN ZERGAPETZEA 72.707.760
1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK 72.707.760
122 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 68.668.440
12201 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 68.668.440
1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 68.668.440
13 TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK 1.500.000
131 FORU ALDUNDIAK KUDEATZEN DITUEN TOKI ZERGEN GAINEK 1.500.000
13101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA 1.500.000
1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA 1.500.000
14 ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ERREGAIEN EKOIZPENAREN 20.199.428
141 ENER ELEK ETA ERREGAIEN EKOIZ ETA BILTEGIRATZE ZER 20.199.428
14101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA 20.199.428
1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA 20.199.428
18 ZUZENEKO BESTE ZERGA BATZUK 15.147.450
181 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA 15.147.450
18101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA 15.147.450
1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA 15.147.450
2 ZEHARKAKO ZERGAK 3.629.281.953
21 ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 78.061.676
211 ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 78.061.676
21101 KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK 57.785.916
2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK 57.785.916
21103 EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK 20.275.760
2110301 NOTARIOEN AGIRIAK 20.275.760
22 BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.773.976.429
221 BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.773.976.429
22101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA 2.066.882.241
2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA 2.066.882.241
22102 B.E.Z.: DOIKUNTZAK ETA KONPENTSAZIOAK 707.094.188
2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK 374.649.019
2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK 332.445.169
23 KONTSUMOEN GAINEKO ZERGAK 744.726.689
231 ZERGA BEREZIAK 743.013.232
23101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK 8.617.980
2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK 8.617.980
23102 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA 27.186.057
2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA 5.699.060
2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA 118.089
2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK 21.368.908
23103 HIDROKARBUROEN GAINEKOA 457.003.004
2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA 615.293.112
2310304 HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA 2.372.041
2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA -160.664.717
2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA 2.568
23104 TABAKO LANEN GAINEKOA 200.414.890
2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA 179.518.337
2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA 20.896.553
23105 GARAGARDOAREN GAINEKOA 10.099.658
2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA 1.679.425
2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA 8.307.279
2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA 112.954
23106 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z.B. 39.691.643
2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, 39.691.643
232 KONTSUMOEN GAINEKO BESTE ZARGAK 1.713.457
23201 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA 1.713.457
2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA 1.713.457
24 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 41.062.140
241 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 41.062.140
24101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 41.062.140
2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 41.062.140
28 ZEHARKAKO BESTE ZERGAK 1.723.596
281 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA 1.723.596
28101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA 1.723.596
2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA 1.723.596
29 IRAUNGITAKO ZERGAK -10.268.577
291 IRAUNGITAKO ZEHARKAKO ZERGAK -10.268.577
29101 ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. -10.268.577
2910101 ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. -10.268.577
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 139.100.100
32 TASAK 30.708.100
321 ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA 306.100
32102 INPRIMAKIEN SALMENTA 46.100
3210201 INPRIMAKIEN SALMENTA 46.100
32104 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA 150.000
3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA 150.000
32105 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK 110.000
3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK 110.000
322 NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA 257.000
32201 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA 6.000
3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA 6.000
32202 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK 250.000
3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK 250.000
32203 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK 1.000
3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK 1.000
323 GARRAIOAGATIKOA 593.000
32301 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK 380.000
3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK 380.000
32302 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA 159.000
3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA 159.000
32303 GIDARIEN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA 54.000
3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA 54.000
324 HERRILANENGATIKOA 2.000
32401 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT 2.000
3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT 2.000
325 JOKOAREN GAINEKO ZERGA-TASA 29.550.000
32501 BINGOA 5.800.000
3250101 BINGOA 5.800.000
32502 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK 21.500.000
3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK 21.500.000
32504 KASINOAK 2.250.000
3250401 KASINOAK 2.250.000
33 PREZIO PUBLIKOAK 64.143.000
331 ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA 140.600
33101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK 4.500
3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK 4.500
33102 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA 13.000
3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA 13.000
33104 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK 1.500
3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK 1.500
33107 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK 121.600
3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK 121.600
332 NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOAK 50.000
33201 BASOGINTZAKO ZERBITZUAK EGITEA 50.000
3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA 50.000
333 HERRILANENGATIKOAK 20.000
33301 ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA 20.000
3330101 ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA 20.000
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 63.932.400
33403 GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR. 63.720.400
3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK 6.455.000
3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK 57.265.400
33404 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK 212.000
3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK 212.000
34 KONTRIBUZIO BEREZIAK 2.600.000
341 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK 2.600.000
34101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK 2.600.000
3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK 2.600.000
38 ITZULKETAK 120.000
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 120.000
38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 120.000
3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 120.000
39 BESTE SARRERA BATZUK 41.529.000
391 ZEHAPENAK 10.584.000
39101 ZERGA ZEHAPENAK 8.500.000
3910101 ZERGA ZEHAPENAK 8.500.000
39102 ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK 2.084.000
3910201 NEKAZARITZAKOAK 94.000
3910203 HERRILANETAKOAK 60.000
3910204 GARRAIOKOAK 1.900.000
3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK 30.000
392 PREMIAMENDU ERREKARGUAK ETA BERANDUTZA KORRITUAK 28.500.000
39201 PREMIAMENDU ERREKARGUA 7.400.000
3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA 7.400.000
39202 BERANDUTZA KORRITUAK 21.100.000
3920201 BERANDUTZA KORRITUAK 21.000.000
3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK 100.000
393 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 200.000
39301 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 200.000
3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 200.000
394 BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ZERBITZUENGATIK 520.000
39402 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA 220.000
3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA 220.000
39404 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK 300.000
3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK 300.000
395 KONPENTSAZIOAK 225.000
39501 TELEKOMUNIKAZIO-OPERADOREAK 225.000
3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK 225.000
399 BESTE SARRERA BATZUK 1.500.000
39902 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK 200.000
3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK 200.000
39903 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO,ZERGA-DELITUAK 1.300.000
3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK 1.300.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 63.126.381
41 TRANSFERENTZIAK ESTATUTIK 19.276.151
411 ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK 18.616.151
41101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA 115.000
4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA 115.000
41111 AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA 18.501.151
4111101 AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA 18.501.151
413 ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK 660.000
41301 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA 660.000
4130101 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA 660.000
42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK 31.223.165
421 ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK 31.223.165
42124 AMAS MENDEKOTASUNAREN LEGEA 26.990.000
4212401 AMAS MENDEKOTASUNAREN LEGEA 26.990.000
42130 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA 4.233.165
4213001 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA 4.233.165
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 2.424.565
432 UDALERRIENAK ETA TOKI ERAKUNDEENAK 2.424.565
43201 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA 2.424.565
4320101 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA 2.424.565
47 KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT 10.202.500
471 EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK 10.202.500
47102 NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA 7.700.000
4710201 NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA 7.700.000
47103 EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF) 1.462.500
4710301 EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF) 1.462.500
47109 E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 1.040.000
4710901 E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 1.040.000
5 ONDARE SARRERAK 1.049.300
53 GORDAILUEN KORRITUAK 550.000
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 550.000
53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 550.000
5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK 550.000
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 433.350
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 433.350
55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 433.350
5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 433.350
59 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK 65.950
591 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK 65.950
59101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK 13.800
5910101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK 13.800
59102 FINANTZA SARRERAK 52.150
5910201 FINANTZA SARRERA BEREZIAK 52.150
6 BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANAKETA 750.000
63 ERAIKINEN BESTERENGANAKETA 750.000
632 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK 750.000
63201 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK 750.000
6320101 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK 750.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.960.000
77 KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEENAK 2.960.000
771 EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOENAK 2.960.000
77101 HERRIALDEEN EKO.AREN GARAPENERAKO EGIT. F. (HEGEF) 1.000.000
7710101 HERRIALDEEN EKO.AREN GARAPENERAKO EGIT. F. (HEGEF) 1.000.000
77102 NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGIT. F. NOBEF 20.000
7710201 NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGITUREN F. NO 20.000
77109 E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 1.940.000
7710901 E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 1.940.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 700.000
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 700.000
836 FAMILIENAK 700.000
83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 700.000
8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 700.000
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA 148.488.000
98 EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA 148.488.000
981 EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA 148.488.000
98101 EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA 148.488.000
9810102 EKITALDIKO MENTSAREN ZIOZKO ZORPEKETA 148.488.000
AURREKONTUA GUZTIRA 7.437.777.568