saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2011

Informazioa

SAILA ETA EGITARAUEKO PARTIDEN FITXA

Taula Excel formatuan deskargatu

 • Saila:
  09
  - INGURUMENA
 • Sekzioa:
  03
  - INGURUGIROA
 • Egitaraua:
  440201
  - INGURUMEN
SAILA ETA EGITARAUEKO PARTIDEN FITXA
Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa Partida Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.718.440
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 501.606
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 501.606
11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). 501.606
11101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 501.606
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 930.164
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 930.164
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 907.267
12101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 907.267
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 22.897
12103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 22.897
18 GIZARTE KUOTAK 286.670
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 286.670
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 286.670
18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 286.670
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 6.154.823
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 5.000
219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK 5.000
21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK 5.000
21900 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 1.040.000
221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 685.000
22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 685.000
22100 2007/0105 B.KO ZABALGUNEAK 680.000
22100 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 20.000
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 20.000
22300 2010/0003 OROKORRA BFA 20.000
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 5.000
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 5.000
22600 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 330.000
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 330.000
22900 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 330.000
Hondartzetako ekipamenduak jarri, mantedu eta kentzea 270.000
Bestelako jarduketak 60.000
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 5.109.823
231 BULEGOKO MATERIALA 10.000
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 3.000
23101 2010/0003 OROKORRA BFA 3.000
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 2.000
23102 2010/0003 OROKORRA BFA 2.000
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 5.000
23103 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
232 ZUZKIDURAK 67.000
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 15.000
23201 2010/0003 OROKORRA BFA 15.000
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 5.000
23202 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 17.000
23206 2010/0003 OROKORRA BFA 17.000
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 30.000
23299 2010/0003 OROKORRA BFA 30.000
236 ZERGAK 5.080
23601 TOKIKOAK 5.000
23601 2010/0003 OROKORRA BFA 5.000
23604 ESTATUKOAK 80
23604 2010/0003 OROKORRA BFA 80
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 4.927.743
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 506.446
23701 2007/0744 HONDARTZA ETA GUNEETAKO JARDU. KONTROLA 221.446
23701 2007/0747 HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. 35.000
23701 2010/0003 OROKORRA BFA 250.000
23705 GARBIKETA 1.670.000
23705 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 1.670.000
Hondartzak eta haien instalazioak garbitzea 1.600.000
Bestelako jarduketak 70.000
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 2.751.297
23799 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 2.200.000
23799 2007/0746 IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK 401.297
Iraunkortasunaren arloko heziketa-jarduerak 276.297
Iraunkortasunean hezteko ekintza-programa 125.000
23799 2010/0003 OROKORRA BFA 150.000
239 HAINBAIT GASTU 100.000
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 70.000
23902 2010/0003 OROKORRA BFA 70.000
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 15.000
23904 2010/0003 OROKORRA BFA 15.000
23999 BESTE HAINBAT GASTU 15.000
23999 2010/0003 OROKORRA BFA 15.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 3.527.561
42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT 117.300
423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE 117.300
42300 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE 117.300
42300 2007/0835 EHU UNESCO KATEDRA 90.300
42300 2010/0040 IHOBE HIRIKO HOND. SENTS. KANPAINA 27.000
43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA 3.248.261
432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT 1.748.261
43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER 1.748.261
43299 2007/0755 HONDARTZAINAK 619.020
43299 2007/0756 GETXOKO UDALAREN AKUARIOA 191.447
43299 2008/0013 HONDARTZETAKO GARBIKETA-GETXOKO UDALA 437.794
43299 2008/0198 HONDAKINEN TRATAMENDUA 500.000
HIRI-HONDAKINAK PREBENITZEKO PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK 500.000
433 FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT 1.500.000
43302 BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUA 1.500.000
43302 2007/0042 BII-TRANSFERENTZIAK 1.500.000
45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 162.000
451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 162.000
45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 162.000
45100 2007/0758 TOKIKO AGENDA 21, KUDEATZAILEA 12.000
45100 2008/0233 AZTI HONDARTZEN MONITARIZAZIOA 120.000
45100 2008/0235 LABEIN ZARATARI BURUZKO EKINTZA-PLANA 30.000
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.030.000
61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK 1.580.000
611 LURRAK 150.000
61101 EROSKETAK 150.000
61101 2011/0002 IRAGANKORRA BFA 150.000
Aparkalekuetarako lurzorua erostea 150.000
612 NATUR ONDASUNAK 1.240.000
61202 ERAIKUNTZAK 510.000
61202 2007/0743 ZUGASTIETA MEAZTEGI-BERDEA 510.000
Lanak La Arboledako Meztegin (Trapagaran) 510.000
61203 INBERTSIO PROIEKTUAK 130.000
61203 2008/0109 LAG TEK:HONDAKINAK,GUNEAK ETA HONDARTZAK 130.000
61206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 600.000
61206 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 400.000
61206 2007/0105 B.KO ZABALGUNEAK 200.000
613 HIRI ALTZARIAK 190.000
61301 EROSKETAK 190.000
61301 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 130.000
61301 2007/0749 HONDAKINETARAKO KONTAINERRAK 60.000
62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 330.000
623 ERAIKUNTZA BEREZIAK 330.000
62303 INBERTSIO PROIEKTUAK 330.000
62303 2007/0747 HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. 330.000
63 ERAIKINAK 100.000
632 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK 100.000
63206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 100.000
63206 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 100.000
68 EKIPO ZEHATZAK 20.000
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 20.000
68201 EROSKETAK 20.000
68201 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK 20.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 7.812.122
72 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFERENTZIAK 1.476.043
723 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ERAKUNDE AUTONOMIA 1.476.043
72300 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE 1.476.043
72300 2008/0011 INGUR.OSAS.ZENTR.PLENTZIAKO SANATO.-EHU 1.476.043
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI 5.120.000
732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT 5.000.000
73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER 5.000.000
73299 2007/0762 TOKIKO AGENDA 21-EKO PLANAK 4.500.000
73299 2010/0003 OROKORRA BFA 500.000
733 FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT 120.000
73302 BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUA 120.000
73302 2007/0042 BII-TRANSFERENTZIAK 120.000
75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 1.216.079
751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 1.216.079
75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 1.216.079
75100 2007/0766 BEROHI, ARROPATARAKO KONTAINERRAK 196.400
75100 2008/0199 KOOPERA GIZARTE SAREA 906.159
75100 2010/0041 BERZIKLATU HIR.HON.BE.ETA GUTX.TAILERRA 113.520
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 7.900.000
85 KAPITAL-EKARPENAK 7.900.000
851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA 7.900.000
85101 GARBIKER, S.A. 7.900.000
85101 2007/0020 GARBIKER, S.A. 7.900.000
AURREKONTUA GUZTIRA 29.142.946