saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2011

Informazioa

SAILA ETA EGITARAUEKO PARTIDEN FITXA

Taula Excel formatuan deskargatu

 • Saila:
  09
  - INGURUMENA
 • Sekzioa:
  02
  - UR HORNIKUNTZA ETA SANEAMENDUA
 • Egitaraua:
  440101
  - PLANGINTZA ETA UR-OBRAK
SAILA ETA EGITARAUEKO PARTIDEN FITXA
Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa Partida Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.062.746
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 571.932
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 571.932
11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). 571.932
11101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 571.932
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.096.746
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.096.746
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.074.847
12101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 1.074.847
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 21.899
12103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 21.899
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 66.619
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 66.619
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 65.382
16101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 65.382
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 1.237
16103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 1.237
18 GIZARTE KUOTAK 327.449
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 326.516
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 326.516
18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 326.516
182 LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO 933
18200 LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO 933
18200 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 933
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 584.900
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 1.800
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 600
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 600
22700 2010/0003 OROKORRA BFA 600
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 1.200
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 1.200
22900 2010/0003 OROKORRA BFA 1.200
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 583.100
231 BULEGOKO MATERIALA 5.900
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 2.400
23101 2010/0003 OROKORRA BFA 2.400
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 1.000
23102 2010/0003 OROKORRA BFA 1.000
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 2.500
23103 2010/0003 OROKORRA BFA 2.500
232 ZUZKIDURAK 15.400
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 12.000
23201 2007/0111 EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. 12.000
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 600
23202 2007/0111 EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. 600
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 1.800
23206 2010/0003 OROKORRA BFA 1.800
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 1.000
23299 2010/0003 OROKORRA BFA 1.000
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 538.500
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 457.500
23701 2007/0111 EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. 457.500
Estazio meteorologikoetako datuak tralatzeko laguntza 80.000
Azpiegitura hidraulikoen inbentarioaren laguntza teknikoa 10.000
Ur-emariaren estazioak eta hidrometeorologi kudeatu eta usti 200.000
Kalitate-estazioen mantentze integrala 147.500
Eredu hidrometeorologikoen aplikazioa: aholkular. eta ingen 20.000
23702 ARGITALPENAK 15.000
23702 2010/0003 OROKORRA BFA 15.000
23705 GARBIKETA 65.000
23705 2007/0111 EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. 65.000
Ur-emaria neurtzeko estazioen garbiketa 65.000
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 1.000
23799 2010/0003 OROKORRA BFA 1.000
239 HAINBAIT GASTU 23.300
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 20.000
23902 2010/0003 OROKORRA BFA 20.000
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 1.800
23904 2010/0003 OROKORRA BFA 1.800
23999 BESTE HAINBAT GASTU 1.500
23999 2010/0003 OROKORRA BFA 1.500
6 BENETAKO INBERTSIOAK 26.667.217
61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK 556.000
611 LURRAK 556.000
61101 EROSKETAK 430.000
61101 2011/0002 IRAGANKORRA BFA 430.000
Karrantzako kolektoreak 200.000
Turtziozko kolektoreak 80.000
Butroeren goialdeko saneamendua. II. fasea: Arrieta kolektor 100.000
Barriatua-Ondarroaren saneamendua 50.000
61103 INBERTSIO PROIEKTUAK 120.000
61103 2008/0066 DESJABETZEETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 120.000
61104 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK 6.000
61104 2008/0066 DESJABETZEETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 6.000
62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 26.111.217
623 ERAIKUNTZA BEREZIAK 26.111.217
62302 ERAIKUNTZAK 23.716.024
62302 2007/0678 DIMAKO HOR. 977.800
62302 2007/0692 ARTZENTALESKO SAN. 1.140.296
Artzentaleseko HUA. 1. osagarria 400.000
Artzentaleseko HUA (likidazioa) 200.296
Artzendaleseko HUA. 1. aldaketa 540.000
62302 2007/0699 LANESTOSAKO SAN. 2.000.000
Lanestosako HUA 2.000.000
62302 2007/0703 URDUÑAKO SAN 2.609.606
Kolektore nagusia eta jarduketak sarean 385.039
Urduñako HUA 2.224.567
62302 2007/0705 ZIORTZA-BOLIBARKO SAN. 1.606.221
Ziortza-Bolibarreko saneamendu-sarea 1.606.221
62302 2007/0709 KARRANTZAKO HOR. 2.000.000
Karrantzako tratamenduko estazio berria 2.000.000
62302 2008/0086 ZALLAKO HORNIKUNTZA 220.000
Sollanoko ponpaketa-estazioa 220.000
62302 2008/0095 SANEAMENDUA EREÑO 268.775
Ereñoko HUA (likidazioa) 268.775
62302 2009/0050 MUNDAKA HORNITZEA 204.996
Mundakako lhornidura-sare nagusia handitzea. Likidazio 204.996
62302 2009/0051 BERMEO HORNITZEA 5.708.523
Sare nagusiaren 2. banakapena 5.708.523
62302 2009/0061 DURANGO HORNITZEA 1.263.307
Tabirako estazioa: bulkada eta Eguzkitzagoieneko biltegi ber 1.063.307
Tabirako estazioaren 1. aldaketa: bulkada eta Eguzt.ko bilte 200.000
62302 2009/0062 GUEÑES HORNITZEA 426.500
Ordunteko hodia berritzea, Sodupeko zatian 426.500
62302 2011/0002 IRAGANKORRA BFA 5.290.000
Horn Markinako Iurreta, Barinaga eta San Miguelen (EIB) 830.000
Jarralta biltegia handitu, Tremoraleko sareak berritu (EIB) 800.000
Markinako Iparragirreko biltegia handitzea (EIB) 740.000
S. Klara putzuaren aprobetxamendua. Uduñako hornidura (EIB) 200.000
Lekeitioko Regi bilteg eta banat-sareak lotzeko hodia (EIB) 700.000
Oizko hartunearen eta Ganbeko baltzaren arteko hodia (EIB) 400.000
La Magdalena eta Montezuri biltegien arteko hodia (EIB) 320.000
Hodiak Karrantzako HUAra (EIB) 600.000
Gartxeta HUA bulkada, Gobeoko biltegia eta Antiguako hodi (E 700.000
62303 INBERTSIO PROIEKTUAK 1.585.193
62303 2007/0678 DIMAKO HOR. 30.000
Lan zuzend: Dima eta Zeanuriko goi-auzoen horn Beretxiko HUA 30.000
62303 2007/0682 MARKINAKO HOR. 30.000
Barinaga auzoko hornidura proiektua idaztea 30.000
62303 2007/0689 UR-SEGURTASUNERAKO KOOR. 100.000
Hornidura-lanen segurtasun eta osasun arloko koordinatzailea 100.000
62303 2007/0692 ARTZENTALESKO SAN. 60.000
Artzentaleseko HUAren lanen zuzendaritza 60.000
62303 2007/0699 LANESTOSAKO SAN. 57.066
Lanestosako HUAren lanen zuzendaritza 57.066
62303 2007/0703 URDUÑAKO SAN 35.257
Urduñako HUAren 2. aldaketaren lanen zuzendaritza 35.257
62303 2007/0705 ZIORTZA-BOLIBARKO SAN. 91.777
Ziortza-Bolibarreko saneamendu sarearen lanen zuzendaritza 91.777
62303 2007/0709 KARRANTZAKO HOR. 208.800
Karrantzako HUAren lan berrien zuzendaritza 99.000
Dauden estazioen eta estazio berriaren hodien proiektua idaz 30.000
Karrantzako HUAren lan berriak idaztea 79.800
62303 2007/0710 URDUÑAKO HOR. 10.440
Gartxetako baltsaren auskultatzerako laguntza teknikoa 10.440
62303 2007/0713 MINITIBARKO HOR. 40.000
Oiztik Munitibarreko baltsarako hodien proiektua idaztea 40.000
62303 2007/0717 LEAKO SAN. 74.076
Lea Aulestiko saneamendu-sarea 74.076
62303 2007/0735 LAG. TEKN.TXIKIAK-URAK 100.000
Uren laguntza tekniko txikiak 100.000
62303 2008/0065 OROZKOKO SANEAMENDUA 27.360
Orozkoko saneamendu sarea, Zubiar auzoa 27.360
62303 2008/0095 SANEAMENDUA EREÑO 15.000
Ereñoko HUAren obren zuzendaritza 15.000
62303 2008/0172 AHOLKULARITZA-ZERBITZUA HORNIKUNTZA 50.000
Baltsa eta putzuen ikerketa trofikoa 35.000
Kotsumoko uraren laginak hartzea 15.000
62303 2009/0050 MUNDAKA HORNITZEA 24.000
Mundakako hornidura-sare nagusia handitzeko lanen zuzendarit 24.000
62303 2009/0051 BERMEO HORNITZEA 150.163
Sare nagusiaren 2. banakapena 150.163
62303 2009/0061 DURANGO HORNITZEA 24.000
Lanen zuzendaritza: Tabirako estaz bulka eta Eguzkitz bilteg 24.000
62303 2009/0062 GUEÑES HORNITZEA 25.000
Lan zuzendaritza: Ordunteko hodien berritzea, Sodupeko zatia 25.000
62303 2011/0002 IRAGANKORRA BFA 432.254
LZ: Markinako Iturrieta, Barinaga eta San Miguel hornid (EIB 39.254
LZ: Jarraltako biltegia handitu ,Tremoral sareak berr (EIB) 25.000
LZ: Markinako Iparragirreko biltegia handitzea 25.000
LZ: Urduñako Santa Klara putzuaren aprobetxamendua 18.000
LZ: Lekeitioko biltegi eta banaketa-sareen arteko hodi (EIB) 40.000
LZ: Oizeko hartuneen eta Gambeko baltzaren arteko hodia 30.000
LZ: La Magdalenako hodia eta Montezuriko biltegia (EIB) 15.000
LZ: Gartxetako HUAren bulkada Gorbeo biltegira eta La Ant bi 40.000
Topografia, geologia eta ingurumenari buruzko lanak 200.000
62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 810.000
62306 2007/0111 EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. 210.000
Txosten hidrometerorologikoari buruzko txostena egitea 60.000
Lan eta ekipamenduak ur emariak neurtzeko estazioetan 150.000
62306 2008/0076 HORNIDURAKO OBRA TXIKIAK 600.000
Ponpatze-instalazioak eta hartune elektrikoak 100.000
Lan txikiak hornidura-sarean 500.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 33.200.000
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI 33.200.000
732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT 33.200.000
73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER 33.200.000
73299 2007/0099 B. BIZKAIA UR. PART. 31.000.000
73299 2007/0724 ONDASUNAK DESJABETZEKO LAGUNTZAK-UDALAK 700.000
73299 2008/0197 BUSTURIALDEA UREN PARTZUERGOA 1.000.000
73299 2010/0039 MUNGIAKO HORNIKUN.ETA SANEAMEND.BILBAINA 500.000
AURREKONTUA GUZTIRA 62.514.863