saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2018

Informazioa

KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren Aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa 296.783
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital eta erreserbak txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza 107.182
Pasibo arruntaren murrizketa
Guztira 403.965
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa
Akziodunen ekarpenak 300.000
F.A.P.H.S.en akziodunak 300.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa
Pasibo arruntaren gehikuntza 103.965
Guztira 403.965
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak
Langileri gastuak 1.103.408
Ibilgetuaren amortizazioa 48.000
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 190.176
Kanpo zerbitzuak 189.876
Bestelako gastuak 300
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 1.341.584
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 995.000
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak
F.A.P.H.S. diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk 900
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 44.784
Hornikuntzen gaindikina 900
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 300.000
Guztira 1.341.584