saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2017

Informazioa

KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren Aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa 15.993
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa
Guztira 15.993
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzak
Aktibo arruntaren murrizketa 7.424
Pasibo arruntaren gehikuntza 8.569
Guztira 15.993
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak
Langileri gastuak 1.051.473
Ibilgetuaren amortizazioa 61.000
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 172.320
Kanpo zerbitzuak 172.000
Bestelako gastuak 320
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 1.284.793
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 1.200.000
Izakinen igoera
Enpresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak
F.A.P.H.S. diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk 7.000
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 42.866
Hornikuntzen gaindikina 800
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 34.127
Guztira 1.284.793