saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2019

Informazioa

:

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak 5.000
Ibilgetu materialaren eskuraketak 20.000
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa 25.035
Guztira 50.035
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak 25.000
F.A.P.H.S.diren erakundeak 25.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa 25.035
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 50.035
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak
Langileri gastuak 188.350
Ibilgetuaren amortizazioa 73.383
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 406.650
Kanpo zerbitzuak 406.650
Bestelako gastuak
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 668.383
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak 595.000
F.A.P.H.S. diren erakundeak 595.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 73.121
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 262
Guztira 668.383