saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

BIZKAIA-BIZKAIALDE FUNDAZIOA: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza 236
Pasibo arruntaren murrizketa
Guztira 236
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa 236
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 236
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak 120.274
Langileri gastuak
Ibilgetuaren amortizazioa 236
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 1.769.662
Kanpo zerbitzuak 627.260
Bestelako gastuak 1.142.402
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 1.890.172
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 939.572
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak 950.000
F.A.P.H.S. diren erakundeak 950.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk
Finantza sarrerak 600
Kapital diru-laguntzen egozpena
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak)
Guztira 1.890.172