saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2016

Informazioa

GARBIKER, SA: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa 4.211.693
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak 100.000
Ibilgetu materialaren eskuraketak 4.820.050
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea 42.000
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa 1.930.000
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa
Guztira 11.103.743
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa
Akziodunen ekarpenak 2.335.000
F.A.P.H.S.en akziodunak 2.335.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa 3.373.011
Pasibo arruntaren gehikuntza 5.395.732
Guztira 11.103.743
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak 24.926.796
Langileri gastuak 5.786.167
Ibilgetuaren amortizazioa 5.074.582
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 5.387.778
Kanpo zerbitzuak 3.858.085
Bestelako gastuak 1.529.693
Finantza gastuak 1.503
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 41.176.826
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 31.880.764
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak
F.A.P.H.S. diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk 9.787
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 9.286.275
Guztira 41.176.826