www.bizkaia.eus/guregida


Aparteko kuota gutxitzea 2022ko zergaldiko prezioen gorakadaren ondorioak arintzeko.


  

Zerga-oinarri orokorra 30.000 eurokoa edo hortik beherakoa duten zergadunek eta zerga-oinarri orokorra 30.000 eurotik gorakoa eta 35.000 eurotik beherakoa duten zergadunek kuotaren ezohiko gutxiagotzea aplikatuko dute.


22/01/01 tik. 5/2022 FDA aldatua

  1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, baldin eta zerga-oinarri orokorra 30.000 eurokoa edo hortik beherakoa badute, 2022ko zergaldiari dagokion aitorpenean 200 euroko kuota-gutxitzea aplikatuko dute aitorpen bakoitzeko.
  2. Zerga-oinarri orokorra 30.000 eurotik gorakoa eta 35.000 eurotik beherakoa duten zergadunek 200 euroko kuota-murrizketa aplikatuko dute, aitorpen bakoitzeko zerga-oinarri orokorra 30.000 eurotan murriztearen ondoriozko zenbatekoa 0,04rekin biderkatuta ateratzen den emaitza kenduta.
  3. Kuota-gutxitze horrek murriztu egingo du Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 74. artikuluaren lehen gidoian kuota osoa kalkulatzeko aipatzen den zenbatekoa.

21/12/31 raino.

(22/01/01etik indarrean dagoen apartatua)

Loturak

Zergen berri orria

Itzuli