www.bizkaia.eus/guregida


83. artikulua.13/2013 Errenta FA: Adinaren ziozko kenkaria.


  

Kenkarien zenbatekoa aldatu da.


22/01/01 tik. 5/2022 FDA aldatua.

  1. 65 urtetik gorako zergadun bakoitzeko 367 euroko kenkaria aplikatuko da.

    Zergadunak 75 urte baino gehiago badauzka, aurreko paragrafoan aipatutako kenkaria 668 eurokoa izango da. Atal honetan zehaztutakoa aplikatzean, zergadunaren zerga-oinarria 20.000 eurokoa edo gutxiagokoa izan beharko da.

  2. 20.000 - 30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 65 urtetik gorako zergadunek 367 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean, ondoko eragiketaren emaitza kenduta: zerga-oinarriari 20.000 euro kendu eta emaitza 0,0367z biderkatu.
  3. 20.000 - 30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 75 urtetik gorako zergadunek 668 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean, ondoko eragiketaren emaitza kenduta: zerga-oinarriari 20.000 euro kendu eta emaitza 0,0668z biderkatu.

21/12/31raino.

  1. 65 urtetik gorako zergadun bakoitzeko 352 euroko kenkaria aplikatuko da.

    Zergadunak 75 urte baino gehiago badauzka, aurreko paragrafoan aipatutako kenkaria 642 eurokoa izango da. Atal honetan zehaztutakoa aplikatzean, zergadunaren zerga-oinarria 20.000 eurokoa edo gutxiagokoa izan beharko da. 

  2. 20.000 - 30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 65 urtetik gorako zergadunek 352 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean, ondoko eragiketaren emaitza kenduta: zergaoinarriari 20.000 euro kendu eta emaitza 0,0352 biderkatu.
  3. 20.000 - 30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 75 urtetik gorako zergadunek 642 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean, ondoko eragiketaren emaitza kenduta: zergaoinarriari 20.000 euro kendu eta emaitza 0,0642 biderkatu.
Loturak

Zergen berri orria

Itzuli