www.bizkaia.eus/guregida


17. Artikulua. 13/2013 Errentaren FA. Gauzazko lan-etekinak.


  

Ez dira gauzazko lan-errendimendutzat hartuko bidaiarien garraio kolektiboko zerbitzu publikoa emateko ardura duten erakundeei ordaindutako zenbatekoak, enplegatuak beren bizilekutik lantokira lekualdatzen laguntzeko, 1.500 euroko mugarekin.


22/01/01 tik. 08/2022 FA aldatua

2. Aurreko zenbakian xedatutakoa hala izanik ere, honako hauek ez dira gauzazko lanetekintzat hartuko:

g) Bidaiarien garraio kolektiboko zerbitzu publikoa emateaz arduratzen diren entitateei ordaintzen zaizkien zenbatekoak, enplegatuak bizi diren lekutik lantokira joan daitezen laguntzeko, urtean 1.500 euroko muga izanik langile bakoitzarentzat. Zerbitzu publiko hori emateko ardura duten entitateei ordaindutako kopurutzat hartuko dira, halaber, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten zeharkako ordainketa-formulak.

21/12/31 raino

(22/01/01etik indarrean dagoen apartatua)

Loturak

Zergen berri orria

Itzuli