www.bizkaia.eus/guregida


71.bis artikulua. 47/2014 Errentaren Erregelamendua DF. Kenkaria zilarrezko ekonomiarekin lotutako mikroenpresetan, enpresa txikietan edo enpresa ertain inbertitzeagatik.


  

2022/04/27 tik aurrera. 43/2022 FD ALDATUA.

  1. Zergaren Foru Arauaren 90. 2 b) artikuluan xedatzen denari dagokionez, entitate baten sozietate-xedea zuzenean lotuta dago zilarrezko ekonomiaren sektorearekin haren jardunaren zuzeneko helburua adineko pertsonen beharrizan berezietara egokitutako ondasunak eta zerbitzuak diseinatzea, ekoiztea edota hornitzea denean, batez ere honako eremu hauetan: osasuna eta zaintza, komunikazioa, ekonomiaren eta finantzen inguruko aholkularitza, trebakuntza eta talentuaren aprobetxamendua, aisia eta entretenimendua, segurtasuna, garraioa eta etxebizitza.

    Aurreko paragrafoan aipatzen den zuzeneko lotura egoteko, entitateak adineko pertsonen beharrizan berezietara egokitutako ondasunak eta zerbitzuak diseinatzen, ekoizten edota hornitzen lortutako diru-sarrerak beraren diru-sarrera guztien % 50 izan behar dira gutxienez.

    Aurreko paragrafoan aipatzen den baldintza Zergaren Foru Arauaren 90. artikuluko kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten akzioak edo partaidetzak eskuratzen diren zergaldian bete behar da, eta gutxienez hurrengo 5 zergaldietan ere bai.

  2. Zergaren Foru Arauaren 90.6 artikuluan ezartzen denaren arabera, akzioak edo partaidetza harpidetu edo eskuratu zaizkion entitateak ziurtagiria egin behar du esanez ezarritako baldintzak bete direla, eta bertan zehaztu behar da zer eremutan dagoen entitatearen sozietate-xedea (aurreko zenbakian aipatu direnetako bat).

2022/04/26 raino

(22/04/26 tik indarrean dagoen artikulua)

Loturak

Zergen berri orria

Itzuli