skip to content

Logo of the Regional Government
 
 

You are in:

Gure Gida

Information


www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900005902

Kooperatiba batek jaulkitako mendeko finantza-ekarpenen harpidetza kontratuak deuseztatzea.

Zergadunek mendeko finantza-ekarpenaren titularrak ondare irabazia edo galera (oro har, galera) eskuratzen duela; haren zenbatekoa honako hau da:

  1. batetik haren alde aitortzen diren berandutze interesen (inbertitutako zenbateko nagusia oinarri hartuta kalkulatutakoak) eta
  2. bestetik berak jaso dituen eta bere gain hartu behar dituen diru-kopuruen (tituluak izan dituen bitartean kobratu diren eta itzuli behar dituen interesak) artean dagoen alde garbia gehi haren berandutze interesak.
Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli