www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900009918

2018tik 2023ra, kontsultagileak konturako ordainketak egingo dizkio kooperatiba-sozietate bati bere ohiko etxebizitza eraikitzeko. Egin al dezakezu kenkaririk ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik? Kontsultagileari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eraikuntza 2024ra arte atzeratuko balitz, egindako kenkariak galduko lituzke?


  
Data 18.02.2020
Erantzuna

2018an egindako ekarpena kontsultagileak 2018ko PFEZren autolikidazioan kendu bazuen, ekarpen hori egiteko unea inbertsioa hasten den unea izango da, zerga arautzen duen araudiak, oro har, obrak amaitzeko ematen duen 4 urteko epea zenbatzeko, eta, beraz, 2022an amaituko da (ez da zehaztu ekarpenaren data zehatza).

Inbertsioa hasi zenetik 4 urte igaro ondoren, etxebizitzaren eraikuntza amaitu gabe badago, ordura arte arrazoi horrengatik egindako kenkariak jasotzeko eskubidea galduko da, salbu eta PFEZren 68.2 eta 3 artikuluko eskakizunak betetzeagatik (sustatzailearen konkurtso-aitorpenarena, edo obrak beste arrazoi batzuengatik geldiaraztearena) epea gehienez beste lau urtez luzatzea baimendu bada.

Zergadunek epea luzatzeko eska diezaiokete Zuzeneko Zergen Zerbitzuari, epea bete eta hurrengo hilabetearen barruan. Zerga-administrazioak erabakitzen du eskatutako luzapenaren bidezkotasuna eta luzapen-epea, eta ez da nahitaez zergadunak eskatutakora egokitu behar.

Nolanahi ere, inbertsioa hasi zenetik 4 urte igaro ondoren edo, hala badagokio, luzatutako epea amaitu ondoren, higiezina eraikitzeko lanak oraindik amaitu ez badira, zergadunek arrazoi horrengatik egindako kenkariak jasotzeko eskubidea galduko dute, eta dagozkien berandutze-interesekin batera itzuli beharko dituzte. Kasu horretan, zerga-egoera erregularizatu ondoren, zergadunek berriro ekin ahal izango diote kenkaria egiteari erregularizatzen duten azken ekitaldiaren hurrengo ekitalditik aurrera, ekitaldi horretatik aurrera ordaintzen dituzten zenbatekoengatik, etorkizuneko etxebizitza eraikitzearekin lotuta. Kenkaria izango duen etxebizitzaren eraikuntzarekin lotutako lehen kopuru berria eraikuntza amaitzeko izango duten 4 urteko epe berriaren hasiera markatuko duena izango da.

Araubidea

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 87. artikulua.

Apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren 67. eta 68. artikuluak.

Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 105. 117., eta 119. artikuluak.

Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli