www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900009910

Semea laster jaioko denez, bere ohiko etxebizitza eskualdatzeko asmoa du, eta ohiko etxebizitza handiago batean erosita lortutako zenbatekoa berriro inbertitzeko asmoa du, hiru urteko epean etxebizitza zaharrean bizitzera iritsi gabe. Egindako kenkariak jasotzeko eskubidea galtzen al duzu? Berrinbertsioagatiko salbuespena eska dezakezu?


  
Data 05.11.2019
Erantzuna

Zergadunak etxebizitza handiago batera aldatzea justifikatzen du, laster ama izango delako. Etxebizitzaz aldatzeko erabaki hori borondatezkoa da.

PFEZren araudiak ez du egoera hori salbuespen gisa hartzen. Hala ere, zergadunak frogak aurkez diezazkieke zergen kudeaketa- eta/edo ikuskapen-organoei, aldaketaren beharra justifikatzeko.

Egungo etxebizitzan geratzeko ezintasuna behar bezala egiaztatzen bada, ohiko etxebizitza izaten jarraituko du, harik eta aldaketarako beharrezko inguruabarrak gertatu arte, aldez aurreko zerga-onurak galdu gabe.

Araubidea

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 49. eta 87.8. artikuluak eta lehen xedapen gehigarria.

Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren 49. eta 67. artikuluak.

Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli