www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900009263

58 urteko kontsultagileak ezintasun iraunkor osoagatiko pentsioa kobratzen du, eta errenta gisa erreskatatuko du bere titulartasuneko pentsio-plan batetik, eta, ondoren, ASBPk batzuen erreskatea. Errenta-aitorpena aurkeztu beharko zenuke? Nola ordaintzen duzu ASBPken erreskatea?


  
Erantzuna
  1. Aurreko guztiaren ondorioz, 55 urte baino gehiago dituen kontsulta-egileak salbuetsitzat jo ahal izango du Gizarte Segurantzak ordaintzen dion ezintasun iraunkor osoagatiko pentsioa, eta ez du horren ziozko zergarik ordaindu beharko.

    Pentsio-planetatik eratorritako prestazioek lan-etekinak sortzen dizkiete horiek jasotzen dituztenei, eta etekin horiek ehuneko 100ean integratu behar dituzte Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarrian, errenta moduan kobratzen dituztenean (proposatutako kasuan gertatzen den bezala).

    Urtean 20.000 eurorainoko lan-etekin gordinak jasotzen dituzten zergadunak ez daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkeztera behartuta, 14.000 eta 20.000 euro arteko etekinak dituzten zergadunen kasu jakin batzuk izan ezik.

    Adierazi behar da kontsulta-idazkian zergadunak kapital higigarriaren etekinen bat jaso dezakeela jaso aipatzen dela, eta horiek ere zerga autolikidatzeko betebeharra sor dezakete.

  2. Biziarteko errenta aseguratuak eratu arte sortutako etekinak salbuetsita daude, baldintza jakin batzuk betetzen badira: a) Prima gisa urtean ordaindutako gehieneko muga 8.000 eurokoa izango da; b) Kontratu horietan metatutako primen zenbateko osoa ezin da 240.000 eurotik gorakoa izan; eta c) Ordaindutako lehenengo primak 5 urteko antzinatasuna izan behar du biziarteko errenta eratzen den unean.

    Kontsulta-egileak jasotzen duen biziarteko errentari dagokionez, PFEZren 36. artikuluak xedatutakoaren arabera ordainduko du zerga, biziarteko berehalako errenta gisa, eta aurrezkiaren zerga-oinarrian integratuko da, kapital higigarriaren etekin gisa.

Arauak

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9., 15., 18., 19., 36. eta 102. artikuluak eta laugarren xedapen gehigarria.

Apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren 74. eta 75. artikuluak.

Loturak

KONTSULTA 2021/10/25

Itzuli