www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900009236

2019ra arte Ermuan bizi zen zergadun batek, 2018an, etxebizitza-konturako kenkariak egin zituen, 2019an Alacantera lekualdatu zen lanagatik eta bertan erosi zuen etxebizitza. 2020an Bizkaian lan egingo du berriro. 2019an erositako etxebizitza ohikotzat hartzen al da 3 urtez bertan bizi ez arren?


  

Proposatutako bizileku-aldaketak ez du ekarriko higiezinak ohiko etxebizitzaren izaera galtzea, nahiz eta agertutakoa bertan gutxienez hiru urtez jarraian bizi ez. Kasu horretan, ez ditu galduko etxebizitza horretan egindako inbertsioari lotutako onura fiskalak. Beraz, kasu honetan ez ditu galduko etxebizitza horretako inbertsioari lotutako onura fiskalak.

Agertutakoak, ordea, ezin izango du ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaririk aplikatu galdetzen duen higiezina erosteari dagozkion zenbatekoen gainean, bertan bizitzeari uzten dion unetik aurrera.

Arauak

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 49 eta 87. artikuluak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 4/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 49 eta 67. artikuluak.

Loturak

KONTSULTA 2021/10/05

Itzuli