www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900008898

Murrizketa gizarte aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenengatik eta kontribuzioengatik. Pentsio-plan komunitarioak


  

Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetara arte aplikatuz: 2021/12/31

Indarrean dagoen Zergaren Foru Arauan, 2021eko abenduaren 31koan, ageri diren arau-aipamenak gorabehera, kontuan eduki behar da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko 2003/41/CE Zuzentaraua, enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta gainikuskapenari buruzkoa, indargabetu egin duela Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341 (EB) Zuzentarauak, enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta gainikuskapenari buruzkoak, 65. artikuluan («EBAO-L», abenduaren 23), 2017ko urtarrilaren 12an. Beraz, aipamen horiek horri dagozkio.

Itzuli