www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900007328

Kontsultagileak, EEE baten ondorioz langabezian dagoena, BGAE batean dituen eskubideak erreskatatu nahi ditu bertan 10 urteko egonaldia egiaztatzen duenean. Eta enpleguko pentsio-plan batetik kobratu nahi du erretiroa hartzen duenean Gizarte Segurantzan. Jakin nahi du zein den kobraketa bien zergapetzea.


  

Ulertu behar da BGAEk ordaindutakoa entitatean hartutako borondatezko bajagatik izanez gero, erretiro-kontingentzia burutu gabe dagoen ekitaldian kobratu denez, berriz ere aplikatu ahal izango diola % 60ko integrazio-portzentajea (gehienez, 300.000 euroraino urtean) hurrengo ekitaldi batean kapital gisa jasoko duen prestazioari, partaidetzadun den pentsio-planari dagokionez, gertatu egin delako aipatutako erretiro-kontingentzia (kontingentzia hori burutzen denetik aurrera, Gizarte Segurantzan erretiroa hartzearen ondorioz).

Loturak

2017/04/06ko kontsulta

Itzuli