www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900007322

Kontratu bidez erretiro partziala duen pertsona batek BGAE baten zatia kobratu nahi du, borondatezko bajagatik. Jakin nahi du ea eskubiderik duen borondatezko bajagatik % 60 aplikatzeko edo, bestela, erretiro-kontingentziatik datorrela ulertu behar den.


  

Ulertu behar da erretiro aurreratua hartzen duen momentuan burututa dagoela erretiro-kontingentzia, beraz, % 60ko integrazio-portzentajea aplikatuz gero BGAEetatik jasotako zenbatekoei, ezingo die berriz aplikatu ondorengo ekitaldi batean jasoko dituen kopuruei erretiro-kontingentzia gertatzeagatik.

Loturak

2017/06/16ko kontsulta

Itzuli