www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900007310

2014tik dago erretiro partzialean, eta 2017an BGAE batzuen eskubide ekonomikoak kobratu nahi ditu, kapital eran. Erretiro-kontingentziaren ala borondatezko bajaren ondoriozkoa da erreskatea? Murrizketa aplikatu ahal die BGAE horiei egindako ekarpenei eta aurreko ekitaldietatik murriztu beharreko kopuruei? % 60ko integrazio-portzentajea aplikatu ahal die ekarpen horien ondoriozko prestazioei?


  

2014tik erretiro partzialean dagoenez, ulertu behar da erretiro-kontingentzia burututa duela, beraz, bazkide den BGAEetatik jaso nahi dituen zenbatekoak kontingentzia hori gertatu delako eskuratuko dira. Horrenbestez, % 60ko integrazio-portzentajea ezingo die berriz aplikatu ondorengo ekitaldiren batean erretiroagatik jaso ditzakeen kopuruei. Kontsultagileak (erretiro partzialean dagoena) murrizten jarraituko ahal izango ditu PFEZren zerga-oinarrian BGAEei egindako ekarpenak, erretiro osoaren kontigentziaren estaldurarako, erretiro osoa hartuko duen ekitaldira arte, zerga hori arautzen duen araudian horretarako ezarritako baldintza eta mugekin.

Loturak

2017/11/07ko kontsulta

Itzuli