www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900007259

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua, 41.2.a) artikulua: Irabazirik ez galerarik ez dagoen kasuak. Kapital murrizketak.


  

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 41.2.a) artikuluak tratamendu bat ezartzen du kapitala bazkideei banatu gabeko irabazien ondoriozkoak ez diren ekarpen-itzulketak eginez murrizten denerako, akzioen jaulkipen- primaren itzulketarako ezarritakoa bera, hain zuzen (Jarraibideko 7.2 idatz-zatia).

Itzuli