www.bizkaia.eus/guregida


Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006739

Zer da katastroko balioa? Nola kalkulatzen da katastroko balioa?


  

Katastro-balioa: BFAk objektiboki zehazten duen higiezinen balio fiskala da, Bizkaiko Katastroan dauden datuetatik abiatuta. Lurzoruaren eta eraikinen balioak integratutako balioa da, garajeen, trastelekuen eta orubeen eta lurzoru hutsen kasuetan izan ezik, horietan balioa zuzenean adierazten baita (ez dago banakatzerik). Merkatuari lotutako balioa da, eta bere kalkulu-metodoa udalerri bakoitzeko "Balio-ponentzia" izeneko dokumentu batean onartuta dago. Balio txostenak publikoak dira eta katastroaren web orrian kontsulta daitezke.

Nola kalkulatzen da katastroko balioa? Kalkulu-metodo zehatza udalerriaren balioen txostenean azaltzen da, baina, laburbilduta, esan daiteke kontuan hartzen direla higiezinaren eremua (eta, beraz, txostenak esleitzen dion eremuaren oinarrizko balioa), haren eraikuntza-ezaugarriak (antzinatasuna, kategoria, etab.) eta azalera. Katastroaren web-orrian Katastroko Datuen Fitxa deskarga dezakegu, eta bertan higiezinaren datu guztiak ikus ditzakegu (erabilera, azalera, antzinatasuna, eraikuntza-ezaugarriak, etab.). Katastro-balioaren fitxa ere deskarga dezakegu, kalkulua nola egin den eta kontuan hartu diren koefiziente guztiak banakatuta. Katastro-balioa kalkulatzeko formula hau da:

Katastroko balioa = Rm* 1,40* [Vs+Vc]

Vs = VBS* CCS* CCSC* S

Vc = VBC* CMCUC* CCC* CCSC* S

Hau da:

 • Rm = Katastro-baliorako merkatuari erreferentzia egiten dion koefiziente modulatzailea, zeinaren balioa foru agindu bidez onartuko baita. Gaur egun 0,5 da
 • 1,40: koefiziente finkoa, gastu orokor guztiak haztatzen dituena, finantzaketa-, kudeaketa- eta sustapen-gastuak barne, bai eta eraikigarritasuna gauzatzeko beharrezkoa den higiezinen sustapen-jardueraren enpresa-etekin arrunta ere.
 • Vs = Lurzoruaren balioa, eurotan
 • Vc = Eraikuntzaren balioa, eurotan
 • S = Objektuaren azalera eraikia, m2-tan.
 • VBS = Eremuaren oinarrizko balioa, euro/m2-tan.
 • VBC = Eraikuntzaren oinarrizko balioa, eurotan/m2-tan.
 • CCS = Lurzoruaren koefiziente zuzentzaileak.
 • KKK = Eraikuntzaren koefiziente zuzentzaileak.
 • CCSC = Lurzoruaren eta eraikuntzaren koefiziente zuzentzaileak.
 • CMCUC = Eraikuntzaren koefiziente modulatzailea erabileren eta kategorien arabera.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli