www.bizkaia.eus/guregida


Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006738

Zer da ondare higiezin baten zenbaki finkoa? Eta ba al dago erreferentziak landa-eremuan?


  

Zenbaki finkoa ondasun higiezin bat osatzen duten katastroko elementuak identifikatzen dituen katastroko erreferentzia bakarra eta iraunkorra da. Oro har, 9 posizioko kodea izango da.

Adibidea: N9564183K

Landa-lurzoruan, hiri-lurzoruko erreferentzia berak. Landa-lurzoruan ez da eraikuntzarik izaten, eta ohikoagoa da lurzatiei buruz hitz egitea. Eraiki gabeko lurzoruan dagoen katastroko partzela bat dator gehienetan erregistroko finka batekin, eta katastroan, erregistroko finka bat ondasun higiezina izaten da. Hau da, landa-lurzati batek finkaren identifikazio bat izango du erregistroan eta Katastroan ondasun higiezinaren identifikazio bat (gogoratu BIren identifikazioak osatzeko 4 posizioko zenbaki korrelatiboa gehituko zaiola lurzatiaren identifikazioari).

Eta ba al dago zenbaki finkorik landa-eremuan? Badaude, ordea, lurzatia zatitzen den azpipartzelak identifikatzeko, erabilera edo labore desberdinak badituzte. Azpilursailetan banatzea zatiketa "artifizial" bat da, Katastroak egiten duena labore bakoitzari balio desberdina emateko (ez du berdin balio pinuak dituen lurzoru batek edo baratzea duen lurzoru batek). Azpipartzela horietako bakoitza elementu bat da, eta, horregatik, zenbaki finko bat du.

Landa-lursail batean, labore desberdinez gain, eraikin bat balego, eraikuntza horretako elementuek ere zenbaki finkoak izango lituzkete. Eraikuntzek izaera hiritarra izan ohi dute, baina nekazaritza eta abeltzaintzako lanak soilik egiten dituztenek izaera landatarra dute.

Eraikuntza gorabehera, lurzatiaren barruan dagoen guztia, laboreak eta etxea, erregistroko finka bakarra bada ere, katastrorako BI erreferentzia bakarra izango du, eta hortik hainbat elementu zintzilikatuko dira, batzuk hiri-izaerakoak (eraikuntzakoak) eta beste batzuk landa-izaerakoak.

Lurzatian banaketa horizontala badago, erregistroko finka berriak sortuko dira eta, beraz, ondasun higiezinen erreferentzia berriak.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli