www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900006071

Kontsultaren egilea erretiro partzialeko egoerara igaro zen, errelebo kontratu baten babesean, 60 urte bete zituenean (2012ko irailean). Kontsultaren egileak lan egiten zuen enpresa itxi egin zen 2014ko martxoan. Ordutik 2015eko maiatzera arte langabeziako prestazioa kobratu du. 2015eko ekainetik 2017ko irailera arte (orduan hartuko du behin betiko erretiroa) ez du kobratuko ez soldatarik ez langabeziako prestaziorik, eta ondorioz bere diru sarrerek behera egingo dute. Horregatik, 2015ean kobratu nahi du pentsio plan batean dituen eskubide kontsolidatuen zati bat, luzaroko langabezia dela eta, eta gainerakoa 2017an kobratu nahi du, erretiroaren kontingentzia dela eta, erretiro osoko egoerara igarotzen den unetik aurrera.


  

Kontsultaren egileak %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal izango dio galderan aipatutako lehenengo hartukizunari, urtean 300.000 euro gainditu gabe, baldin eta, aurkeztutako kasuan itxuraz gertatzen den moduan, PFEZFAren 18. artikuluko a) letrako 3., 4., 5., 7. eta 8. zenbakietan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemetako edozeinetan parte hartzen badu (edo parte hartu badu) eta luzaroko langabezia dela-eta kapital eran harengandik jasotzen duen lehenengo prestazioa bada. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jasotako diru kopuruak bakarrik konputatuko dira.

Hala denean, lehenengo hartukizuna eragin duen arrazoi beragatik (esaterako, luzaroko langabeziagatik) hurrengo ekitaldietan jasotzen dituen zenbatekoei ezingo die %60ko integrazio portzentajea berriro aplikatu, baina erretiroaren kontingentzia gertatzeagatik beste ekitaldi batean kapital eran lortzen duen lehenengo zenbatekoari bai, aplikatu ahal izango dio, kasu horretan pentsa daitekeelako diru kopuru hori aurreko hartukizuna eragin zuen arrazoia ez beste batengatik lortu dela.

Dena dela, %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal zaion gehieneko zenbatekoa 300.000 euro da, eta muga hori PFEZFAren 19. artikuluko 2. zenbakiko b) eta c) letretan aipatzen diren etekinen multzoari dagokio. Hau da, zergaduna bazkide, partaide edo onuradun duten gizarte aurreikuspeneko sistemen multzoari eta enplegatzaileen pentsio-konpromisoak gauzatzeko aseguru kolektiboen multzoari dagokie, kontsultaren egilea horrelako asegururen baten onuraduna bada.

Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli