www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900005904

Kontsultagilea BGAE baten onuraduna da, BGAE horren bazkide zen senarra hil izanaren ondorioz. Dioenez, bere eskubide ekonomikoak beste BGAE batera mugitu nahi ditu. BGAE hartan ere bera izango litzateke onuraduna. Zein da zerga-tratamendu?


  

Ezkontidearen BGAEaren zergadun onuradunak bere eskubide ekonomikoak gizarte-aurreikuspeneko beste erakunde batera mugiarazten baditu, bi kasu eman ahal izango dira:

  1. Xede-erakundean onuradun gisa agertzen bada, eta ez bazkide arrunt gisa, eskualdatze horrek ez du ekarriko kargapeko errentarik, ez eta ekarpen horren ondoriozko murrizketarik ere. Kasu horietan, eskubide ekonomiko horiei dagozkien lan-etekinak horien ondoriozko prestazioak kobratzen diren ekitaldiei egotzi behar zaizkie.
  2. Zergadunak nahi duena bere senarra bazkide zen BGAEan (BGAE horretan onuraduna da) dauzkan eskubide ekonomikoak BGAE propio batera (zeinean bazkide arrunta den) mugitzea bada, bere kontingentzia propioak estaltzea helburu izanik, ulertu behako litzateke kasu horretan jatorrizko erakundean dagokion heriotzaren ziozko prestazioa osorik erabiliko duela, eta aldi berean hala jasotako funtsak helburuko BGAEra ekarriko dituela.
Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli