www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900005903

Zergaduna alderantzizko hipoteka bat eskatzeko aukera aztertzen ari da. Hala, hipoteka hori zein finantza-erakunderekin kontratatzen duen, hark zenbateko jakin bat ordainduko dio eskudirutan. Eragiketa hori eginez gero zein tributazio dagokien kobratzen dituen diru-kopuru horiei, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan?


  

Ohiko etxebizitzaren gaineko alderantzizko hipotekaren maileguaren ondoriozkoak, abenduaren 7ko 41/2007 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, ez du Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari atxikita dagoen eta edozein ondoriotarako diru-sarrera gisa esleitu beharreko inolako errentarik eratzen.

Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli