www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900005881

Beren semeak ezintasun bat dauka. Batera ordaindu nahi dituzte zergak eta bere senarrak soilik dauka zerga-oinarria, bere seme ezinduaren alde BGAEra egindako ekarpenak murrizteko (8.000 eurokoak). Senarrak jakin nahi du nola egin behar duen ekarpena, bere ekarpena dela ulertzeko eta gehieneko kenkaria bere ondasun higiezinari aplikatzeko.


  

Arau orokorraren arabera, banakako zergapetzearen ondorioetarako ezarritako muga kuantitatiboak neurri berean aplikatuko dira baterako zergapetzean, familia-unitateko kide-kopuruaren arabera handitu edo biderkatu gabe. Hala ere, gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako ekarpenen murrizketei dagokienez, PFEZ Foru Arauko 71. eta 72. artikuluetan eta zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako gehieneko mugak banaka aplikatzen dira familia-unitateko kide den partaide, mutualista, aseguratu edo bazkide bakoitzeko. PFEZ Foru Arauko 72. artikuluak gehienez ere urtean 8.000 euroko muga ezartzen du ezintasuna duen pertsona ez den ekarpen-emaile bakoitzeko.

Beraz, zerga-oinarri orokorretik murriztu ahalko du 8.000 €-ko gehieneko zenbatekoa semea bazkide duen BGAErako ekarpenengatik (bere gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egin ditzakeen ekarpenei kalterik egin gabe), gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako (bereak eta bere semearenak) ekarpenengatik gauzatzen dituen murrizketen ondorioz, ez banakako likidazio-oinarri orokorra ez baterako likidazio-oinarri orokorra negatiboak ezin direla izan kontuan hartuta.

Loturak

Kontsulta osoa

Informazio gehiago

Itzuli