www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900005846

Gizarte Segurantzaren eskutik erretiroaren aurretiazko laguntza bat kobratzen ari den pertsona batek BGAE bat erreskatatu du kapital eran eta % 60an integratu du. Hurrengo ekitaldian erretiro/behin betiko egoerara pasa da eta beste BGAE bat erreskatatu du kapital eran. Erreskate hori % 60an ingratu al daiteke?


  

Ez, 2014an jasotako prestazioa erretiro-egoera gertatzearen ondorioz sortu bada, ohiko erretiroaren aurretiko laguntza aurretiazko erretiroaren, erretiro malguaren eta erretiro partzialaren pareko formula gisa jo behar da.

Hori dela eta, ezin izango du berriro aplikatu galdetzen den 100eko 60ko integrazio-ehunekoa hurrengo ekitaldietan bazkide edo partaide duten gizarte-aurreikuspeneko sistemetatik eskuratzen dituen diru-kopuruen gainean erretiroaren kontingentziagatik (nahiz eta behin betiko erretiroa hartu ondoren kobratu).

Loturak

Kontsulta osoa

Informazio gehiago

Itzuli