www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900004915

BGAE batek emandako lehen kapital-prestazioa.


  

Hauxe da lehen prestazioa, ondore guztietarako: Zergaren Araudiko 15.2 artikuluan aipatzen diren kontingentzietako bat gertatzeagatik ekitaldi batean kapital modura lortzen diren diru kopuruen multzoa, ordaintzaile bat baino gehiago egon arren.

Hala ere, hainbat BGAEren prestazioak hainbat ekitalditan mailakatuta hartzen direnean zein kapital-prestazioa zatikatuta jasotzen denean, zergadunak ez dauka nahitaez integratu beharrik prestazioa kobratzen duen lehenengo urtean kapital gisa jasotzen dituen kopuruen ehuneko 60. Aitzitik, bigarren ekitaldian eta hurrengoetan modu berean lortzen dituen kapital zenbatekoei ehuneko hori aplikatzea hautatu ahal izango du, baldin eta lehendik aplikatu ez badie.

Pentsio-planen edo 13/2013 Foru Arauko 18. artikuluko a) idatz-zatiko 4., 5., 7. eta 8. zenbakietan araututako gizarte aurreikuspeneko gainerako sistemen prestazioak jasotzen diren kasuetan, irizpide berak aplikatuko dira.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

BGAE, PP...

Itzuli