www.bizkaia.eus/guregida


Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900004341

Nola ordaindu behar du zerga BGAE edo eta beste gizarte-aurreikuspeneko erakunde batzuk erreskatatzean?


  
 • Beti lanaren etekinak dira.

  BGAEren bazkideek edozein kontingentziaren ondorioz jasotakoak (heriotza barne) PFEZn lanaren etekintzat joko dira.

 • Erabateko zergapetzea ordaintzen dituzte.

  Ezinezkoa izango da murrizketaren xede izan ez diren ekarpenen eta kontribuzioen gehiegizko zenbatekoen zenbatekoa murriztea.

 • Errenta-erreskateak.

  Egotzitako ekitaldi bakoitzaren Zergari buruzko zerga oinarri orokorrean %100 integratuko da.

 • Kapital -erreskateak.
  • Prestazioak kapital gisa jasotzen badira, lehenengo ekarpena egiten denetik 2 urte baino igarota, epe hori eskatu ezin zaien baliaezintasunaren eta mendekotasunaren ondoriozko prestazioen kasuan izan ezik, Zergaren zerga oinarri orokorrean integratu beharreko zenbatekoa %60koa izango da (300.000€ muga) kontingentzia bakoitzaren ondorioz 2014/01/01etik jasotako prestazio bat bakarrik.
  • Lehen prestazioaren integrazio-muga gertakizuneko aplikatzen da, ez babes produktu edo sistema bakoitzeko. Integrazio-ehunekoaren (%60) aplikaziorako, arautegiaren arabera tratamendu bateratua eman behar zaie BGAEetatik, pentsio planetatik, gizarte aurreikuspeneko mutualitateetatik, enpresen aurreikuspen sozialeko planetatik, bermatutako aurreikuspen planetatik eta mendekotasun aseguruetatik jasotzen diren kopuruei.

  • Edozein kontingentziarengatik jaso zen kobrantza 2014tik baino lehenagoko ekitaldi batean kobratu bazenuen eta kontingentzia berarengatik azken ekitaldi hori baino geroagoko ekitaldi batean egin bazen, kopuru biei aplikatu ahal izango diezu %60ko integrazio portzentajea. Hori guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren 175/2013 Foru Dekretuak, abenduaren 10ekoak, bere xedapen gehigarri bakarrean ezarritakoarekin bat.

 • Erreskate mistoak (mota guztietako errentak nahastu behar dira, kapital gisa bakarrik kobratuta).

Halaber, adierazitako ehunekoa, hots, %60, kapital gisa egindako kobrantzan bakarrik aplikatu ahal izango da eta lehen apaitutako muga izango da.

Loturak

Honako galdera hauei erantzunez gero, zure egoerarako erantzun egokia emango dizugu

Informazio gehiago

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli