www.bizkaia.eus/guregida


Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002130

Kapital higigarriaren etekinak, zein karga-tasarekin zergapetzen dira?


  

Aurrezkiaren oinarriaren etekinek (kontuak, gordailuak, zor publikoa, akzioen dibidenduak) aurrezkiaren oinarrian ordaindu behar dute zerga.

2014tik aurrera Aurrezkiaren likidazio-oinarriari eskala honetan adierazten diren karga-tasak aplikatuko zaizkio:

Aurrezkiaren likidazio-oinarriaren zatia . Aplikatu beharrekoa tasa
Aurrezkiaren likidazio-oinarriaren zatia (euroak) Aplikatu beharrekoa tasa %
2.500,00 eurora arte 20,00
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 21,00
10.000,01 eurotik 15.000,00 eurora 22,00
15.000,01 eurotik 30.000,00 eurora 23,00
30.000,01 eurotik aurrera 25,00

Kapital higigarriaren gainerako etekinek (negozio-errentamendua, adibidez) oinarri orokorrean ordaintzen dute zerga, horren tarifa gehikorra aplikatzearen sortutako tasarekin.

Loturak

Arautegi aplikagarria egun honetatik: 2014/01/01. PFEZren 13/2013 FAren 75 eta 76art.ak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli