www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001983

PFEZ Foru Arauan mugen lainketa honako kasuan: murrizpenak gizarte aurreikuspeneko sistemen alde egindako ekarpen eta kontribuzioengatik


  

Ezarritako murrizpenerako mugak ez dira inolaz ere hainbanatuko.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli