www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001959

Tributazio-hautapena aldatzea: 13/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, 97. artikulua.


  
Hautapena ezestea eta baliatzea.

Edozein ezkontidek edo izatezko bikoteko edozein kidek uko egin diezaioke Administrazioak egindako proposamen-zirriborroan ezarritako baterako tributazioaren hautapenari. Horretarako ez da beharko beste ezkontide edo izatezko bikotekidearen ordezkaritzaren gakoa.

Baterako tributazioaren aldeko hautapena aitorpena aurkezten duen familia-unitateko lehen kideak egin behar du. Horrek beste ezkontide edo izatezko bikotekidearen ordezkaritzaren gakoa eduki beharko du. Hautapena ezin aldatu izango da aitorpena norberaren borondatez aurkezteko aldian.

Hautapena aldatzea.

Zergaren Araudiaren 78. artikuluan ezartzen den bezala, aitorpena norberaren borondatez aurkezteko aldia amaitutakoan hautapena behin bakarrik aldatu ahal izango da. Horretarako, hautapena zuzentzeko idazkia aurkeztu beharko da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eta ezinbestekoa izango da Zerga Administrazioak, zergapekoari formalki jakinarazita, zerga-betebeharraren elementu guztiak edo batzuk onartzeko, erregularizatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, bermatzeko edo likidatzeko ekintzarik ez egitea.

"Administrazioak, zergapekoari formalki jakinarazita, zerga-zorra biltzeko ekintza bat egiten duenean" esamoldearen barruan ez da sartzen behin-behineko likidazioa, itzulketa edo ordainketa egiteko baino egiten ez dena.

Aitorpena ez aurkeztea

Zergaren Foru Arauak honako hau ezartzen du 97.5 artikuluan: "5. Zergadunek baterako autolikidazioa aurkezten ez badute, zergak banaka ordaindu dituztela pentsatuko da". Beraz, zergadunek aitorpena. aurkezten ez badute, zerga banaka ordaintzea hautatu dutela pentsatuko da.

Horrenbestez, aitorpena aurkeztu ezean, hautapena epealdiaren barruan egin dela ulertuko da: zerga banaka ordaintzea. Hautapen hori PFEZaren 78. artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz alda daiteke, aurrean azaldu den bezala. Hori dela-eta, Zerga Administrazioak errekerimendua bidaltzen badu aitorpena epealdiaren barruan ez aurkezteagatik, kasu honetan gaude: "Zerga Administrazioak, zergapekoari formalki jakinarazita, zerga betebeharraren elementu guztiak edo batzuk onartzeko, erregularizatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, bermatzeko edo likidatzeko ekintza bat egiten duenean".

Beraz, administrazioak jardun ezean, zergadunek hauta dezakete zerga batera ordaintzea, baina aitorpena aurkezteko errekerimendua egin ondoren ezin dezakete hauta zerga batera ordaintzea.

Halaber, administrazioak ezin du aldatu zergadunaren hautapena, ezta isilbidezko hautapena denean ere (Zergaren Foru Arauaren 97.5 artikulua).

Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetara arte aplikatuz: 2021/12/31

Edozein ezkontidek edo izatezko bikoteko edozein kidek uko egin diezaioke Administrazioak egindako proposamen-zirriborroan ezarritako baterako tributazioaren hautapenari. Horretarako ez da beharko beste ezkontide edo izatezko bikotekidearen ordezkaritzaren gakoa.

Baterako tributazioaren aldeko hautapena aitorpena aurkezten duen familia-unitateko lehen kideak egin behar du. Horrek beste ezkontide edo izatezko bikotekidearen ordezkaritzaren gakoa eduki beharko du. Hautapena ezin aldatu izango da aitorpena norberaren borondatez aurkezteko aldian.

Aitorpena norberaren borondatez aurkezteko aldia amaitutakoan hautapena behin bakarrik aldatu ahal izango da. Horretarako, hautapena zuzentzeko idazkia aurkeztu beharko da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eta ezinbesteka izango da Zerga Administrazioak, zergapekoari formalki jakinarazita, zerga- betebeharraren elementu guztiak edo batzuk onartzeko, erregularizatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, bermatzeko edo likidatzeko ekintzarik ez egitea.

Administrazioak, zergapekoari formalki jakinarazita, zerga-zorra biltzeko ekintza bat egiten duenean esamoldearen barruan ez da sartzen Zergaren Erregelamenduaren 75.bis eta ter artikuluan arautzen den behin- behineko likidazioa, itzulketa edo ordainketa egiteko baino egiten ez dena.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli