www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001951

Kreditu-erakundeetan jarduera bati ekiteko inbertsiorako kopuruak gordailatzea. Jarduera ekonomikoa hasteko beharrezko gastu eta inbertsioetarako emandako kopuruak bideratzeko epealdia.


  

Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetara arte aplikatuz: 2017/01/01

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko hogeita batgarren xedapen iragankorrean hauxe ezarri da: 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 92. artikuluan adierazten den bezala, jarduera ekonomiko bati ekiteko behar diren inbertsio eta gastuetarako diru kopuruak kreditu-entitateetan gordailutzen dituzten zergadunek, baldin eta egun horretan ez badira 3 urte pasatu kontua ireki zenetik, kenkari hori aplikatzen jarraitu ahal izango dute aipatutako manuan ezarri den bezala.

2016an amaitzen da 2013an irekitako kontuei dagokien hiru urteko epea.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli