www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001950

Langileek enpresan parte hartzearen ziozko kenkaria, baterako tributazioan muga igo ahal da?


  

Kenkari horren urteko gehieneko kopurua, 1.200 euro, ez da gehitzen Zerga batera ordainduz gero, eta zergaldia urtea baino laburragoa denean ez da hainbanatu behar.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli