www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001948

Kuota osoa aski izan ez eta aplikatu ez diren kenkariak


  

Kuota osoa aski ez izateagatik aplikatzen ez diren kenkariak inbertsioa egin eta hurrengo 30 urteetan amaitzen diren zergaldietako aitorpenetan aplikatu ahal izango dira, 13/2013 Foru Arauko 88. artikuluan ezarritako muga errespetatzen dela. Zergaldi horietan jarduera ekonomikorik etekinik sortzen ez badute, zergadunak horretarako eskubidea galduko du.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli