www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001945

Ohiko etxebizitza bat baino gehiago


  

Senar-emazte batzuk edo izatezko bikoteko bateko kideak (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako bikotea) etxebizitza banatan biziz gero, haietako bat baizik ez da hartuko ohiko etxebizitzatzat eta, horrenbestez, kenkaria ohikotzat jotakoan bizi denak soilik aplikatu ahal izango du, eta aplikatu ere duen titulartasun-ehunekoaren heinean; beste ezkontideak, bertan bizi ez denak, ezin aplikatu izango du inolako kenkaririk.

Loturak

15.8.21 Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Itzuli