www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001906

Tutoretza dela eta zergadunari loturiko pertsonak. Babestutako urritua, 18 urtetik gorakoak. Kuradoretza adierazgarria


  

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 79. artikuluaren 6. atalak arautzen duenari jarraiki, tutoretza dela eta, zergadunari lotzen zaion zeinahi pertsonak (neba-arrebak, izeko-osabak, aurreko ahaideak, ezkontidea edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikotea, baita arrotzak ere) balia dezake ondorengoen ziozko kenkaria, jakina denez, manu horretan ezartzen diren gainerako eskakizunak betetzen baldin badira. Kenkari hau ordezkaritza-kuradoretza berriari ere aplikatzen zaio.

Tutoretzari edo ordezkaritza-kuradoretzari lotutakoak aurreko ahaideak badira, ondorengotzat hartzeak aurreko ahaide izatea galaraziko die, abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 81. artikuluan araututako kenkariaren ondorioetarako.

Ezkontideei (edo izatezko bikoteko kideei) dagokienez, haiekin baterako aitorpena aurkezten bada, jarraibide honetako 15.2.3 apartatuan xedatutakoa aplikatuko da. Halako kasuetan, baterako tributazioak dakarren murrizketaren eta ondorengoengatik aplika daitekeen kenkariaren arteko bateragarritasuna guraso ezkongabe edo alargun batek seme-alaba adingabe batekin (edo ordezkaritza-kuradoretzari lotutako adindun batekin) baterako aitorpena aurkezten duenean dagoen berbera izango da. Horri dagokionez, zentzuzkoa da tutoretzapeko edo ordezkaritza-kuradoretzapeko ezkontideak lan egin gabe ere bere buruz jardun dezakeen beste ezkontide batek baino zerga-onura handiagorako eskubidea ematea.

Egitatezko zaintza dagoen kasuetan ezin da aplikatu kenkari hau.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli