www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001884

Kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitateak: gaindikinen araubidea. ((13/2013 FAko 9. xedapen iragankorra)


  

Kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitatera egindako eta, ekarpeneko finantza mugak errespetatuta, zerga oinarrian murriztu ezin izan diren ekarpenak (horren gutxiegitasunagatik) hurrengo bost ekitaldietan aplikatu ahalko dira.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Itzuli