www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001883

13/2013 Foru Arauako 72. artikuluan aurreikusitako kasu bereziaren analisia


  

Gizarte-aurreikuspeneko sistemetan % 65eko edo gehiagoko desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen eta % 33ko edo gehiagoko desgaitasun psikikoa dutenen alde egindako ekarpenak, baita Kode Zibilaren XI. tituluan xedatutakoaren esparruan ordezkaritza-ahalmena duten eta kuradoretzaren mende dauden pertsonen alde egindakoak ere, zerga-oinarri orokorrean murriztu ahal izango dira, 72. artikuluan ezartzen diren gehieneko mugekin eta honako arau hauek aplikatuz:

  1. Desgaituak berak egindako ekarpenak eta beste pertsona batzuek berarentzat egindakoak biltzen direnean, lehenik eta behin desgaituak berak egindako ekarpenak murriztu behar dira; horiek ezarritako 24.250 euroko mugara iristen ez direnean bakarrik murriztu ahal izango dira beste pertsona batzuek harentzat egindako ekarpenak haien zerga-oinarrietan, 72. artikuluan ezarritako mugekin eta modu proportzionalean.
  2. Hauek egin ditzakete ekarpenak: a) Desgaitasuna daukan pertsonarekin zuzeneko edo alboko ahaidetasun harremana, laugarren gradurainokoa (bera barne) dutenek. b) Desgaitasuna daukan pertsonaren ezkontideak edo izatezko bikotekideak. c) Desgaitasuna daukan pertsonarekin tutoretza edo harrera arrazoiengatik lotuta daudenek, edo hari dagokionez ordezkaritza-ahalmena duen kuradoretza betetzen dutenek.
  3. Ahaide desgaituentzako ekarpenen urteko muga (8.000 euro) ekartzaileko aplikatu behar da, ez desgaituko.
  4. Gizarte-aurreikuspeneko sistemetan pertsona ezinduen alde egiten diren ekarpenak ezarritako mugak gainditu direlako oinarrian murriztu ezin badira, hurrengo bost ekitaldietan aplikatu ahal izango dira, baldin eta gizarte aurreikuspeneko sistemaren finantza-araudian ezarritako mugak errespetatzen badira.
  5. Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 70. artikuluko 5. eta 6. ataletan ezarritako mugak ez zaizkie aplikatzen testu bereko 72. artikuluan aipatzen diren pertsona desgaituen aldeko gizarte-aurreikuspeneko sistemei.
  6. BGAEei dagokienez, 2016ko uztailaren 1etik aurrera abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 72. artikuluan araututako tratamendua ondoko hauei baino ezin zaie aplikatu: urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren bidez onetsitako Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Araudiko 40. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen diren betekizunak betetzen dituzten aurreikuspen-planetara egiten diren ekarpenei.
Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Itzuli