www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001747

Penalizazioa eperako ezarpenaren kitapen aurreratua eskatzeagatik


  

Gordailu, eperako ezarpen edo antzekoren bat behar baino lehen kitatuz gero, norberaren kapitala hirugarren batzuei lagata lortutako higigarrien kapitalaren etekintzat hartuko da ondoko kopuru hau, positiboa zein negatiboa: printzipalaren eta korrituen zioz jasotako zenbatekoari kitapen-komisioa kenduta geratzen den kopuruaren eta hasieran emandako kopuruaren arteko diferentzia.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli