www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001656

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen (edota pentsio-planen) prestazioak kapital gisa zatika jasotzea hainbat ekitalditan.


  

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeek emandako kapital prestazioen zergatratamendua prestazio horiei guztiei dagokie.

Beraz, zergaduna zenbat erakundetako bazkide izatea gorabehera, Zergaren Araudiko 15.2 artikuluan aipatzen diren kontingentzietako bakoitzagatik urtean jasotako kapitalprestazioei emango zaie zerga-tratamendu hau.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera ezin da aplikatu ehuneko 60ko tasa hurrengo ekitaldietan.

Urte bakar batean jasotzen ez badira, aurrean aipatutako kontzeptu bakoitzagatik jasotako lehenengo prestazioaren edo kopuruaren ehuneko 60 integratuko da, ezarritako betekizunak betez gero.

Pentsio-planen edo 13/2013 Foru Arauko 18 a) 4, 5, 7 eta 8. artikuluetan araututako gizarte aurreikuspeneko gainerako sistemen prestazioak kapital gisa jasotzen diren kasuetan, irizpide berak aplikatuko dira.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Itzuli