www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001575

13/2013 Foru Arauko 9.21 artikulua: kalte-ordainak zerbitzu publikoen funtzionamenduaren ondorioz pertsonei egiten zaizkien gaitz fisiko, psikiko edota moralak


  

Kalte fisikoak edo psikikoak esatean ulertu behar da kanpoko indarkeriaz, bat-batean eta zergadunak nahi gabe egindako lesio fisiko, psikiko edo moralak direla, aldi baterako elbarritasuna edo elbarritasun iraunkorra sortzen dutenak.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli