www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001101

katastro-zenbaki finkorik eduki ezean zein higiezinari eratxiki daitekeen gutxieneko balioa zehaztu behar da?


  

Higiezinari egoitz daitekeen gutxieneko balioa zehazteko arauak aplikatu ahal bazaizkio baina katastro zenbaki finkorik eduki ez ,ondorioz balio hori ezin zehaztu bada ez da balioak egiaztatzeko inolako prozedurarik egingo, baldin eta interesdunak 600 Ereduan aitortutako balioa salmentako prezioaren %75 edo gehiago bada.

Irizpide hori aplikatu ahal izan dadin, aurkezten den autolikidazioan adierazi egin beharko da higiezinak ez duela katastro- zenbaki.finkorik

Loturak

4/2012 Jarraibidea, martzoaren 29koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena

Itzuli