Gerorapen bat eskatu

Zorren ordainketa geroratu edo zatikatu ahal izango da, bai borondatezko epean, bai epe exekutiboan, zergapekoak aldez aurretik hala eskatuta, bere egoera ekonomiko-finantzarioak ordainketa egitea eragozten dionean.

Zor guztiak geroratu daitezke, efektu tinbratuak eta joko-tasak izan ezik, baita likidazioak, autolikidazioak eta ordainagiriak ere.

Ordaintzera behartuta dagoen edozein pertsonak eskatu ahal izango du geroratzea, baldin eta bere egoera ekonomikoak eragozten badio bere zerga-zorrak eta zuzenbide publikoa aldi baterako ordaintzea. Baimendutako ordezkari baten bidez telematikoki geroratzeko eskaeren kasuan, ordezkari horrek B. ordezkaritza-maila izan beharko du geroratzea eskatzen den zerga-zorraren bezeroari dagokionez.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, ordainketa geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan egin beharko dira. Hala ere, jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoek ordainketa geroratzeko eskaera Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko dute 2021eko abuztuaren 1etik aurrera.