Baldintza:Jabetza osoa

Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria egiteko, beharrezkoa da kenkaria egingo zaion higiezinaren osotasunaren edo zati baten jabetza osoa izatea.

Horrela, kenkaria aplikatzeko eskubidea bakarrik izango dute horretarako bete behar diren exijentziak betetzeaz gain erositako, handitutako, birgaitutako edo eraikitako etxebizitzaren jabe direnak.

Betekizun hori ez da betetzen jabetza soila eta gozamena ez badagozkio pertsona bakar bati.

2014/01/01etik arautegi aplikagarria:

13/2013 FAko 87 art. (616 KB )


Itzuli