Ibilgailuaren Dohaintzaren eranskina

1. Dohaintza-hartzaile eta dohaintza-emaileen datuak:

Parte-hartzaileen datuak

Dohaintza-emaile eta dohaintza-hartzaileen datuak jarriko dira.

2. Ibilgailuaren datuak:

Ibilgailuaren datuak

Dohaintzan ematen duen ibilgailuaren datuak eta guztirako balioa ipiniko dira.

3. Data eta sinadura:

Siandura eta data

Data eta ohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzailearen sinadura jarriko dira.


Itzuli