651 V ereduaren 1. orrialdea

1. 1. orrialdea:

1. orrialdea

2. Dohaintza-emaileak:

Dohaintza-emaileak

Dohaintza-emailea: pertsona emailea.

Araubide ekonomikoa: Egoera zibila ezkondua edo izatezko bikotea bada, araubide ekonomikoa jarriko da.

3. Dohaintza-hartzaileak:

Dohaintza-hartzaileak

Dohaintza-hartzailea: pertsona jasotzailea.

Ahaidetasuna:

Zergadun guztiak zerrendatu behar dira eta bakoitzaren datuak zehaztu: identifikazioa, dohaintza-emailearekin daukan ahaidetasuna.

  • CY: Ezkontidea.
  • PH: Izatezko bikotekide, 2/2003 Legean eratutakoa.
  • AS: Aurreko ahaidea, zuzeneko odolahaidetasuna, (aita, ama, aitite-amama,…).
  • DS: Ondorengoa, zuzeneko odolahaidetasuna, (seme-alabak, ilobak,…).
  • C2: Bigarren graduko alboko odol-ahaideak (neba-arrebak, ahizpak edo anaiak).
  • C3: Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osaba-izebak eta ilobak).
  • AA: Ezkontza bidezko aurrekoak, are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere (aitaginarreba-amaginarrebak),
  • DA: Ezkontza bidezko ondorengoak (errain-suhiak eta ondorengoak), are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
  • C4: Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak).
  • OT: Gainerako mailak eta ahaide ez direnak.

Itzuli